Kryptosemla - Ät en semla in the blockchain

Ȼe Blockchain

Varje mining-visptag testar en ny key för att få fram nästa blocks hash, som måste inledas med ce (= cemla). Vid succé skickas keyn till backend där den verifieras och det säkerställs att ingen annan vispare redan hunnit lösa samma block. Om det ej finns öppna transaktioner att hasha så skapas ett tomt block med enbart belöning.

Block: 659
2018-02-12 16:08:37
Hash: ceedcafbee7a8586aa39cd4592723d0ea54699df034327fbad731281257c1d10
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 658
2018-02-12 16:08:35
Hash: cebd044f0280391ece5ed7b416c6946b40c86b03dace4165e9fa47fe5ff9f0ec
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 657
2018-02-12 16:08:31
Hash: ce97177e77dd17c8fba8aad02dd3cfb00a10d4ff471c8e877bad5551509c123e
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 656
2018-02-12 16:08:27
Hash: ced1d61356282576f3145cac50190233fe88fad6b8bae589e564a4cf2eef38f0
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 655
2018-02-12 16:08:22
Hash: ceb80cf2e9226e69b5d1ac75286bbfbf01ab01cccab902f58d32c55270c19396
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 654
2018-02-12 16:08:20
Hash: ce68c7a4edf5977d1f238d7a4b5ba53e4a607b8321ae0616d938d86ccfb2151e
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 653
2018-02-12 16:08:15
Hash: ce61e3578bfd7ad109247c814ad2b1fa70bb84f6348bcdd7d8f984510e7a8cac
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 652
2018-02-12 16:08:12
Hash: ce34923c0ece274d7881a0668ecb55b94fec5280ac6f22e7b08a0fa2ec9b19bd
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 651
2018-02-12 16:08:07
Hash: cec19d34f55a82d70a37c3beb18a250b03302f3ab3741a3c6aa7b2f09bfa674e
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 650
2018-02-12 16:08:03
Hash: ce7651d8403502511f4b958927d6548adaf9f1e084221c285ddf9fe9bb07b283
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 649
2018-02-12 16:08:01
Hash: ce8a20506185f7f0d645da6ea7b84a4da817e9da3f16f453ab9ab32a81769bba
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 648
2018-02-12 16:07:57
Hash: ce13019e0402e7772740d78b69b24f6534ea7d3d7b50002e0f03839021b7d3cf
Miner: jake Belöning: 1 semla
• jake åt 1 semla.
Block: 647
2018-02-12 16:07:49
Hash: ce37d449f7d8310eca03b6c9d2719215faf679a804face9a9b9af940669a3b0f
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 646
2018-02-12 16:07:45
Hash: ce708562a0b55fd839ce4968c43c2f822d9376317b8f5cf78061977157699abb
Miner: kuslig Belöning: 1 semla
Block: 645
2018-02-12 16:07:39
Hash: ce07d3d0327fa65f178102cd259386109417ba38b8c719338c0e1592b541fa46
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 644
2018-02-12 16:07:35
Hash: ce046b41338c78b15f33b5e3bc8c29bd0d65da107363cd232900699907d830b5
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 643
2018-02-12 16:07:31
Hash: ce71ac6cc0e561e14f475d0c42fe36c48c5b4fd2ea8fdc29837bc589da06cbf7
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 642
2018-02-12 16:07:27
Hash: cede3379c7bb914540e4c98d3dfe90ddc4f8ea952bf44f8e7d711fb9ab32ea19
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 641
2018-02-12 16:07:23
Hash: ce7ba9d0e133ba56732d4f30fe7666d69cd1cefff3ffe1e8c9a7024a358f8131
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 640
2018-02-12 16:07:18
Hash: ce33833de26845f79321ae3d67470c6433ac25a6aa4b127311478eb0c18f7f97
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 639
2018-02-12 16:07:15
Hash: cecc8f78bb99ff594bf191c3a0e3cca75fea3c07a56ef674994447d86b1eb572
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 638
2018-02-12 16:07:12
Hash: cef7f683b287dcd0892d2ed3a9daa091c5f8cdacf1fee45abccff97b7dd47db8
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 637
2018-02-12 16:07:09
Hash: cece495621c06d0ee4b7674fd867026c550c5221dacd1bdc4f5eb3abc4d7e1e5
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 636
2018-02-12 16:07:05
Hash: cee85bc5c09f62f72aadc497080adabb8ddd72ce842cd815f0108d7ea8227b56
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 635
2018-02-12 16:07:01
Hash: cef4a58c16ed4e73ef20ec7a4b85295afee96e0f8c600e94934cb0aa162f4c15
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 634
2018-02-12 16:06:57
Hash: ce86113b2c10ebdb406c99ddcaffd000dafa8b3f376f766a0e61b21700f3296e
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 633
2018-02-12 16:06:52
Hash: ceeea460aa9b72bdf3dd9f1e92b27fbaaad206e23befe795813892338e740388
Miner: spöket Belöning: 1 semla
Block: 632
2018-02-12 16:06:49
Hash: ce32cc7f12457fc9fb7279ec9c04ebeb80774b17f4f8af8be238efe732c9fa78
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 631
2018-02-12 16:06:46
Hash: ce1482ce203fd77e63353ef3ceeb084ecd9ffdbd3b89c8e30ba33231393bfe53
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 630
2018-02-12 16:06:41
Hash: ce1f762401798866eaeb5c5c77373c460b2cb499d20fd653fb6a98665911ca0d
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 629
2018-02-12 16:06:38
Hash: ce689e13b386cd552cfceb29ef1f8aa1d7c09da5b67883ca502e0165fbaffd70
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 628
2018-02-12 16:06:31
Hash: cea192a5d1d5d9946a78bb1b9777830b31fec894fdc8d9de9f146282d8b1c949
Miner: spöket Belöning: 1 semla
Block: 627
2018-02-12 16:06:20
Hash: ce502d2c42451cc690cb2b7a1388b1312db2023a19fc2e6a5806cb4a417ceb53
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 626
2018-02-12 16:06:12
Hash: ce08a964385c6639d6c2f2c7f935cb3a35b14abaa6f8a7d7377f7a4cb02dca2f
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 625
2018-02-12 16:06:06
Hash: cede3083d6a51d78e0849f6e3bf9d9e74f1d8493ed92fa71820092471751db35
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 624
2018-02-12 16:05:56
Hash: ce5ea1fbda2c1ac4b8cb8a859db8abf9a3b11b118642b84f93827f84fd8f61a4
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 623
2018-02-12 16:05:52
Hash: ce4a198ad5493eb18f40fdec1723fc2a4a76b2c37ede3e1617cb254e3b8adf48
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 622
2018-02-12 16:05:45
Hash: ce03bfdb319e0faf6cbdec271b15b4b69bd70a9b5a25bd5a56e7d75fdad8c87c
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 621
2018-02-12 16:05:37
Hash: ceb1bad3771b283f9a03460a94a011545f4d9fac7a9f8c071b42bbed9a1f0e15
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 620
2018-02-12 16:05:32
Hash: cee6c978cfcb2013b44aadb77da965556bc153a5a583833a84701f82bf926d31
Miner: spöket Belöning: 1 semla
• ÅDRIGBALLE signade upp och fick 1 semla.
Block: 619
2018-02-12 16:05:21
Hash: ce1b1b273edbccf97983d4186dd27450e0feabd6ddd63ce4180e7d40e61a56da
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 618
2018-02-12 16:05:13
Hash: ce37c6f829514ae6e21699a6710d649b5a689099c4073d7e5840671a5ad1ef4f
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 617
2018-02-12 16:05:04
Hash: ceb462944f5d06289927871c81341a81327bfea0b4cc0b5486ca32189364550f
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 616
2018-02-12 16:04:48
Hash: ce176b5ebfc7df149d35d1359fb52ad5c4d0f8c6e0654d54156eab0725c71cd7
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 615
2018-02-12 16:04:46
Hash: ce6e3d8207621dd3a5e08d622e61481ab212d3a35f9e68bafe1dd60d15047b37
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 614
2018-02-12 16:04:46
Hash: cea41505b307d77112711c6f516db27ab9a0114c5534ecac851833ff61036fb0
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 613
2018-02-12 16:04:30
Hash: ceef459c52ae2570ce59fb82e494d8b89eb0e48f26b584fc3b0065932584ab26
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 612
2018-02-12 16:04:23
Hash: ced5075ff2e0ba7b46ac7569db5f0c12801a2230f9807f5d93242c59a35a7064
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 611
2018-02-12 16:04:17
Hash: ce5349a39b490322ffe94ec56981e690d72cf3cfdf3353e832dec44ed5b89c61
Miner: jake Belöning: 1 semla
Block: 610
2018-02-12 16:03:50
Hash: ce4cadfb1c7fb22c435c7c86e05828885bf7a9bb7c235d0ebae2987b84761627
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
• ababab gav bort 1 semla.
• iller fick 1 semla.
Block: 609
2018-02-12 16:03:24
Hash: cec3eb085803b20b3f4c83d862c02c9f0ee3ba80bdccdf8e5a9c035c2afa40b2
Miner: iller Belöning: 1 semla
• ababab signade upp och fick 1 semla.
Block: 608
2018-02-12 16:03:13
Hash: ceb359b638a70c6ea49ce6891551e36b05e881bb742bcef8c7c6826550db23e8
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 607
2018-02-12 16:03:05
Hash: ce34d16d558ea655c7741978e9d7ef24125842bb285109a28c73abb9ade04a31
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 606
2018-02-12 16:03:04
Hash: ced36247928a6fffc8254ad0e4497cbdd58bed3b2c088eeceba5ef8fb02fe3c4
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 605
2018-02-12 16:02:59
Hash: ceb43d02a847c86a798bbd9b6e67fe6a44339b22b88a9969caf70bf1b52d0415
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 604
2018-02-12 16:02:57
Hash: cec243504c81350b9d69f923a19ad8a359d81c4a2726ec4ffac7950d67a6fa8d
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 603
2018-02-12 16:02:53
Hash: ce7a8795ce70313059dfbf255587757f9beee11814fe6b4c60b92f21b0e6c81f
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 602
2018-02-12 16:02:43
Hash: ce95b8be929db9a9187d84bab31b40022eda61bae9c761437d7e43bcaab6f5a8
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 601
2018-02-12 16:02:38
Hash: cedf55a93fe962712c7028013f01731b74b45c3db7e1f24c5189b4b9762893b4
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 600
2018-02-12 16:02:34
Hash: ce72407c243ca9f03424a2f1f69e105ea2f9898faf5b11de00aa4b447dea7c3e
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 599
2018-02-12 16:02:32
Hash: ce1ddcd96473f7d7c703980cea61759d4b86dfbc80ede1e9b5786d23f61abef7
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 598
2018-02-12 16:02:28
Hash: cee1dffb608b18c3dd3c1259ea458af153a2d225f89eb448da29911917c923b1
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 597
2018-02-12 16:02:17
Hash: ce1c1861f8ee966ee4a8a20a92ce3a88d2e82f8495ad4bcfb8aa123ea5c36f2a
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 596
2018-02-12 16:02:11
Hash: ceb1200a3c67ca1795969b31ee35eb0f33c040da69ef215f5e2dd9a322a295cb
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 595
2018-02-12 16:02:02
Hash: ce1913c4c960e999baec1652968076e5a6e9d73c20318be3d6c6cc50b7285799
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 594
2018-02-12 16:01:54
Hash: ce13f76ff06a8c6595375ac7caa30e0757adda6ee9c7f362bc193415ae7dc2e9
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 593
2018-02-12 16:01:48
Hash: ced88c824efa1eb8a0dae93bec32d9c6c5e18d48d24bd588a011e8788efb756b
Miner: spöket Belöning: 1 semla
Block: 592
2018-02-12 16:01:41
Hash: ceb09744835bc66ed425fd6a5ad533bf991a0d4c3c4e356a6743c5369f867497
Miner: spöket Belöning: 1 semla
Block: 591
2018-02-12 16:01:40
Hash: ceb31ee832841dd9cb6aec3ff271c04e54f16c688221867b2478ed28eb248272
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 590
2018-02-12 16:01:37
Hash: ce7ff908685fac38c3e702787ddfd034479038eed2a68e985593b38bb87d32a9
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 589
2018-02-12 16:01:33
Hash: cea5a48b8f0d313d09b2366ba9bb2b85b88655bfe4178729c732f7d155afc558
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 588
2018-02-12 16:01:29
Hash: ce4c79cd833a71f0f8bea32d3d734ff8ba7e7922c3869e238356fada3294c5bf
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 587
2018-02-12 16:01:04
Hash: ce7da0d007d3c33f70659cb3781de1e80f200b2be6d3373cf627b44bafff5185
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 586
2018-02-12 16:00:51
Hash: cebad3566981815f6e2004815b72787d9da5b2bf01132dbb01e03fe18cf76e89
Miner: spöket Belöning: 1 semla
Block: 585
2018-02-12 16:00:43
Hash: ce82dc4741e597a42e3a3a9da8d04251ae6bda28a8ec025ab073aa7c3aa86903
Miner: spöket Belöning: 1 semla
Block: 584
2018-02-12 16:00:21
Hash: cea5aa20f666827624145a12c0585a004a334e3530c1e83c6e5a30360621800b
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 583
2018-02-12 16:00:17
Hash: ce26ecad92add79859816487819f524e1a68776de160221da1d571053b8e6fa0
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 582
2018-02-12 16:00:05
Hash: ce8747bd14544a1fc70087d40ee2512786ce5f2da4f68f5d10ae729650faa02e
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 581
2018-02-12 15:59:49
Hash: ce5bf5b60cd4e00f2f1418482e0a9fc98fa48addee4d5a3e9ae74f56f21501cd
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 580
2018-02-12 15:59:30
Hash: ce0843c4386edbd3e0eebd42f2ff95a9cb0acd069e55d114ad94c2681d8228ee
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 579
2018-02-12 15:58:44
Hash: ce45adb996027ee13afcba469d30e5622fdbb45e81b1a9fe00498ed3fd9325ec
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 578
2018-02-12 15:58:39
Hash: ce40bfe53e39ad28ec5d5f1d59607f9aa069a52e73560795efcd9bfc59b3ac08
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 577
2018-02-12 15:57:30
Hash: cec17c3b295e003aa1d2d13e28255bee5986283347499386865eb2322bba918e
Miner: jake Belöning: 1 semla
• kuslig signade upp och fick 1 semla.
Block: 576
2018-02-12 15:57:01
Hash: ceb5295c34b88e20927dee316cd0913ff109bcd54a156f96d722ecda123aa720
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 575
2018-02-12 15:56:47
Hash: cea4e0d3e3e865371f62bcf1a9a031973c011daa5d8b6e20d9031676ed8c8d07
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 574
2018-02-12 15:56:43
Hash: cecaca17e1fb9955e8697f5becc8de86da92128cf5037f552310c7abcac1414c
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 573
2018-02-12 15:56:31
Hash: cef245a78b550662e338182639bd33b13c669b5b627387baffa0cbb33b1eb7f9
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 572
2018-02-12 15:56:12
Hash: ceedf908044e2798bd289c6d3d1a064003762ee39a3c8778cf35f87e78268d05
Miner: spöket Belöning: 1 semla
Block: 571
2018-02-12 15:56:06
Hash: ce594dd7d271d1009155bdf8df9ae850c6da8aaff2b48debd526bf6883663ef0
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 570
2018-02-12 15:55:59
Hash: cef6ee51e8af4fe80ec81383566ee1ecf7ff40a786b49e6fd2768afec5fef749
Miner: spöket Belöning: 1 semla
• jake signade upp och fick 1 semla.
Block: 569
2018-02-12 15:55:40
Hash: ce1895ab45b5e77e9b31cd6b9a651f8c5d1bbf47e2dd07e137bc6bd46e5b1f71
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 568
2018-02-12 15:55:03
Hash: ceb44238552d28a95afc748f16de7a2f6d392e094a620e3ed472a588c8af53f7
Miner: iller Belöning: 1 semla
• <h1>This is a test</h1> gav bort 1 semla.
• iller fick 1 semla.
Block: 567
2018-02-12 15:54:28
Hash: cee78369a5c1c30b19e534608fbc5f2faa0528ee6e21e4fb963845082a94e7eb
Miner: spöket Belöning: 1 semla
Block: 566
2018-02-12 15:54:26
Hash: cefe6ffdcfaf7d7d2d566d1ac32708e5a54267449ffb6e88f449660204a96e83
Miner: spöket Belöning: 1 semla
• <h1>This is a test</h1> signade upp och fick 1 semla.
Block: 565
2018-02-12 15:53:11
Hash: ce153eda6fbe5d1df989db62406ae4f92a92f8dfce7009303543e0ba04044278
Miner: spöket Belöning: 1 semla
Block: 564
2018-02-12 15:53:08
Hash: ce6806acac5b23d0c1db28a3e6bce473350a9446ed40bc26fa246e5ee3f38707
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 563
2018-02-12 15:52:46
Hash: ce1eac7a3021ce95ed2b53054dc236adef67bb3ef2c06a98c0505636acc4c0fd
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 562
2018-02-12 15:52:37
Hash: ceebab5ccd1bc7b3c4e17d8e818d43fc609aa3991bf80b8f79e3cf96afab2999
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 561
2018-02-12 15:52:21
Hash: cee1ba9f8df5c08c240c3f18711e90267dde4febb25ebe55b55a5f845d39fe32
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 560
2018-02-12 15:52:20
Hash: cedcb41857d89394e55afce422b34eaf2f1ec7ed22e42df766067a688122f320
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla