Kryptosemla - Ät en semla in the blockchain

Ȼe Blockchain

Varje mining-visptag testar en ny key för att få fram nästa blocks hash, som måste inledas med ce (= cemla). Vid succé skickas keyn till backend där den verifieras och det säkerställs att ingen annan vispare redan hunnit lösa samma block. Om det ej finns öppna transaktioner att hasha så skapas ett tomt block med enbart belöning.

Block: 559
2018-02-12 15:52:13
Hash: ce0a80445ba568288f591a180e9fc14fb438b88de6ae42f909771347154b0e53
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 558
2018-02-12 15:52:06
Hash: ce5188a1118ec2dbd11aa147e2b02c0f8c10ff645f237d7b94579b12b200cdf8
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 557
2018-02-12 15:52:00
Hash: ce59b1575991e46d1b7e2568c7db6e2f6c446c318a2fd25622e655d95da2b0c5
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 556
2018-02-12 15:51:59
Hash: ce4e49f563f0580f4ff70278cb2b46e8f68408ace510c95ff2ecc8ba9e44c90b
Miner: spöket Belöning: 1 semla
Block: 555
2018-02-12 15:51:24
Hash: ce586196e6d9dc6611f1750db3361dfe89b8934b6fdd3aa41880d3202268081e
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 554
2018-02-12 15:51:20
Hash: cefa93673df3460f4640f172ffeb090d1303fbaf3dbf6dfff3b1dbc8ce24c2dd
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 553
2018-02-12 15:51:17
Hash: ce91b48c437ae4406c559942b8f4ad9f9bd4381a3e381a7d903270c1b7e5e457
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
• aaaaaaac gav bort 1 semla.
• iller fick 1 semla.
Block: 552
2018-02-12 15:50:44
Hash: ceb530fdf5394dc488eb4ef7aef5f84a11f86dea509ef30b51489c49140ac311
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
• aaaaaaac signade upp och fick 1 semla.
Block: 551
2018-02-12 15:50:23
Hash: ce855c9df242136dcdb631607df368e9123dd77c944c9759a2cba88437a5c323
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 550
2018-02-12 15:50:18
Hash: cefc74ce157403ce76762307deeb2260fccee5babe734c6272cd2070555f1ec5
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 549
2018-02-12 15:50:10
Hash: ce884c7aa36424d898da938e4232fb6eb5e27b50bf4bcb436219de54775476ab
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 548
2018-02-12 15:49:56
Hash: ce757a224ae78b9108cf8edd5e018ca55436c416d245361913a15aa9b767ca7b
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 547
2018-02-12 15:49:51
Hash: cea467a3949acd5d4ee29bb67fb3f6e18141006f2c04d360331428e0cbf56b49
Miner: iller Belöning: 1 semla
• aaaaaaab gav bort 1 semla.
• iller fick 1 semla.
Block: 546
2018-02-12 15:49:36
Hash: ce60ee9a0d8a1e754d6a27d8a7d8fde5d2ebf7a2c5fc5d1acbc0d9f141d4dbcb
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 545
2018-02-12 15:49:34
Hash: ceb38166de760937157b3fe69d19ce74969bc3a34a41336385b8afa22ed0ea31
Miner: iller Belöning: 1 semla
• aaaaaaab signade upp och fick 1 semla.
Block: 544
2018-02-12 15:48:51
Hash: cec5d626c08e0784030b0d5f41c6d097e2032cac688de2c4ab64dc84f4367c65
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 543
2018-02-12 15:48:46
Hash: ce983339d36b817982a6aaa1ebc0979dfbfeb2770bd8c75ec9a2daa292ce3816
Miner: iller Belöning: 1 semla
• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa gav bort 1 semla.
• iller fick 1 semla.
Block: 542
2018-02-12 15:48:25
Hash: ce60d63b567a26acd7e6af8abf316da8802a6c4f213e05f5f26e35912e1770b5
Miner: iller Belöning: 1 semla
• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa signade upp och fick 1 semla.
Block: 541
2018-02-12 15:48:00
Hash: ce100c32b362ad60bf1afbd524e025d5ecce5a68d43bdb16edc9fac5463b5194
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 540
2018-02-12 15:47:20
Hash: ce0ce674a59d167cd14c151fe8f40f5b371918f35f39cd01ba65089e9950a34a
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 539
2018-02-12 15:46:11
Hash: ce04a6d523e09aff1da19ce401c29eccb466de02503efaffaa723fd42d0c97ba
Miner: iller Belöning: 1 semla
• bbb gav bort 1 semla.
• iller fick 1 semla.
Block: 538
2018-02-12 15:45:22
Hash: ce9bdc1f6d217bfba5a52c53909c92ac4ebfe8f291749d16e76a08e3a666746e
Miner: iller Belöning: 1 semla
• aaaaaaaaa gav bort 1 semla.
• iller fick 1 semla.
Block: 537
2018-02-12 15:44:47
Hash: ce165cf332a3cd6b11e4a7e52a382d387309e27a1697db5de8daaeb8df7d11b8
Miner: iller Belöning: 1 semla
• bbb signade upp och fick 1 semla.
• aaaaaaaaa signade upp och fick 1 semla.
Block: 536
2018-02-12 15:44:13
Hash: ceaaf59b79b35187c127adf49feaae8d1aa95b35518b8472241bb5540244b7e2
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 535
2018-02-12 15:44:11
Hash: ceac3ef69eebe3c3b17459547d263e2f92bf35b7e30c36a5dc4bb26390732320
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 534
2018-02-12 15:44:08
Hash: ce833656afe6fde1e8875307c3c66805e349939a36cc068cde5bfe3955f7615e
Miner: iller Belöning: 1 semla
• Whulum signade upp och fick 1 semla.
Block: 533
2018-02-12 15:43:04
Hash: ce564d2087c9709debda0d156c126beb035ffe12cf68561478c00a31b96ac195
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 532
2018-02-12 15:42:39
Hash: ce9d2d0a9dea83e0a942403877e18a8c81da0ddc0c6b1ab61c730d1845c187f7
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 531
2018-02-12 15:42:15
Hash: ce294f345db63d2f5947daccb0e17df1b15bc64dde605af5caf4abda92c0df54
Miner: Arrak Belöning: 1 semla
• aaaaaaaa signade upp och fick 1 semla.
• aaaaaaaa gav bort 1 semla.
• iller fick 1 semla.
Block: 530
2018-02-12 15:41:01
Hash: ce45cc09be1f3e36ff44dc607525d131546356492c109b81905c056c22da7eae
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 529
2018-02-12 15:40:26
Hash: ce9689c8289cc93bbb19a9f6b202cb47846a9f3679062f1b0c4c3152b2c3bf80
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 528
2018-02-12 15:39:39
Hash: cea1f88351408c6368713b004af85c3293ebfef97b813d2afe0b88ba076a3ae6
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 527
2018-02-12 15:39:29
Hash: ce636fc227022e5477c4c48206dc00e93954b76b276aaedc837d2b49ec8d7c2d
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 526
2018-02-12 15:38:58
Hash: cef4b2c56afef74f052ab397c0c901e7ce84eca09d9605225c6382f60b469e34
Miner: iller Belöning: 1 semla
• Vidde gav bort 1 semla.
• iller fick 1 semla.
• Vidde gav bort 1 semla.
• iller fick 1 semla.
Block: 525
2018-02-12 15:37:23
Hash: cec408ef510bfce3486e5a4d57df9f05e585139054bcfae78f7eaf7c7dc76fdf
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 524
2018-02-12 15:37:23
Hash: ce581ea1d64a8c6b1aa25309ee48b04d8acf1aab149a500f2e4bf1ce1b453d26
Miner: Vidde Belöning: 1 semla
Block: 523
2018-02-12 15:37:02
Hash: ce7719a057b2441e0fc884721ec803ee3aae58f603f40354ccf56e8c9327ce84
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 522
2018-02-12 15:36:03
Hash: ce742fce0fd5e8c99d6445444dbe00992fd2100e1de0dff3477c9493a2392092
Miner: Dainach Belöning: 1 semla
Block: 521
2018-02-12 15:36:00
Hash: ce7960cd35d62b8af20442c0230f455b9e88b63b1cb836d452bcaa692da435f2
Miner: Vidde Belöning: 1 semla
Block: 520
2018-02-12 15:34:46
Hash: ce93ad1fa489d351b79cfd89d34d4c422ad0cb61d9b624dbf4aeac8200bb46af
Miner: iller Belöning: 1 semla
• jax signade upp och fick 1 semla.
• expertkiller åt 1 semla.
Block: 519
2018-02-12 15:33:39
Hash: ce4884f1eb84176f31127dfb6f698e51fa0f81c5a96a1fef2780d1ce9f6b2a4a
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 518
2018-02-12 15:33:14
Hash: cef19a1867655feaa6d3cc101c5e60e61321d6d01cf91e9f188232dc03cbcb00
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 517
2018-02-12 15:33:05
Hash: ce95ea5bbdbb8e781e7849712d423f18e9708adfcb505d56620fcc2c49c79427
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 516
2018-02-12 15:33:02
Hash: ce5bfb4fada6bf5d0ccfe3c05d61fca64797ba769ba0a210a838d0fa8aacc04b
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
• expertkiller signade upp och fick 1 semla.
Block: 515
2018-02-12 15:32:27
Hash: ce92d6d2709cbe0ff00d343fda66602d876a3027104c50bb3a7baf203b5bc1f3
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 514
2018-02-12 15:32:16
Hash: ce51db86f49f72e350facfbef853ba115cfd9f68f14f0aeaaf13c2f3dee97f95
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 513
2018-02-12 15:31:19
Hash: ce1030790078783ced4b97c41fb39b742d20ac014cb175dc5b9d01cc541eb5b0
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 512
2018-02-12 15:31:16
Hash: ced2b364a8fe19aee17215f500264315af18268fa397cbb82eca5d6640eb1a2d
Miner: Semelsemlan Belöning: 1 semla
• Semelsemlan signade upp och fick 1 semla.
Block: 511
2018-02-12 15:30:22
Hash: ced463c26ff64fb8e6312b62fb0580fc5da938d3f9a6d5b5f7f4ec80d7ae5a87
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 510
2018-02-12 15:29:54
Hash: ce7f0e17439090507e5728c7095a2562e7af279aae213bee05f2743564c9ebdb
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 509
2018-02-12 15:29:47
Hash: ce6a603deb2a549bdb58cbc7fff6aa28bd3501a894dd53b21b74f03b2a174f41
Miner: spöket Belöning: 1 semla
• philon åt 1 semla.
Block: 508
2018-02-12 15:29:34
Hash: ce27cb5ff5424b8ebf9232a8bbafb7da42817e6602f1eab9d414412192246e2d
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 507
2018-02-12 15:28:48
Hash: ce627d1a1cbaecb8d752f7ebd8696ef16c86a637435884938f9e5c1a3d40695f
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 506
2018-02-12 15:28:00
Hash: ceef6496ef0ccc174d13a8dcc4312b9b9858b0777121c6ce78751b60bc87c483
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 505
2018-02-12 15:27:38
Hash: ce5fa2ef9783ac96d97ad1464f8e87e669bb798c21f73ffb203d09f5fb87f997
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 504
2018-02-12 15:27:11
Hash: ce270b1c49aa073a6e07a1636a3e7a0c721222f0efd2bf232043245ed1189a83
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 503
2018-02-12 15:27:08
Hash: ce003c4b02000a25b7583a153466729485ea83d202ba55d8631bbcea6fa954ca
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 502
2018-02-12 15:27:07
Hash: cea3685791419170a820846996b21f8c54ea63c87b6e3b5a48f9b060e27b4321
Miner: iller Belöning: 1 semla
• philon signade upp och fick 1 semla.
Block: 501
2018-02-12 15:26:52
Hash: ceefce1c34cc9eb558038b869cd40382840313717ee18f8e1a539631e1d082c3
Miner: spöket Belöning: 1 semla
Block: 500
2018-02-12 15:25:53
Hash: ced36f26476c708701b1d0cd1e41627dffe6fd89b1da1e1957eb7349d24cc79b
Miner: spöket Belöning: 1 semla
Block: 499
2018-02-12 15:25:31
Hash: ce9d4ddafa708990d38ab2dce9380af4026f0b0a9fb39502e4ad6e8ef354e78a
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 498
2018-02-12 15:25:28
Hash: ce9f7b6c2b055ee0b5c2633bd15653af0217379629d74cd89c42974f3ec0d7a1
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 497
2018-02-12 15:25:08
Hash: ce0811c5a65e907748e61937a9e4fd0446dd1c7ddc7d7c95d5aa3a4da2a7ca2d
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 496
2018-02-12 15:25:01
Hash: ce81abef95e05260cfb0d4969a123f8f6c2908967ae6e230710ebe7189c35281
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 495
2018-02-12 15:24:47
Hash: ce1e451c02db5550d5b17e6831573f3d27d54b6f97ea9069ef51e52c94de0673
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 494
2018-02-12 15:24:44
Hash: ce841f20e317999e3596e91806d656962975ff847d975091081e22298dfe66d7
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 493
2018-02-12 15:24:33
Hash: ce738e0da2e00990acbbc77274e2d044bf03eb11d8818c2e3a001842698dc38a
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 492
2018-02-12 15:24:22
Hash: cea261c1d63c1f440d68c12315614be535a789fdfaf0f3058efa605868fb27fa
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 491
2018-02-12 15:24:16
Hash: ce38518d9a5806ab39e2b3e51094ce355b384c083006319fd38547c7e58dc9d3
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 490
2018-02-12 15:24:01
Hash: ce63e3e3d37745aa87ff44da02b46997ee1458a0cde615308a31d3a42e533864
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 489
2018-02-12 15:23:50
Hash: ce29e57de9ada1d3728f9f522bf1abbbaf3eb57386064882d7bdc4d353e46ae4
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 488
2018-02-12 15:23:50
Hash: cec3824b00b041a9952fa478f7654d3d8a3aeebf03d71945fd2ecdf756faf82b
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 487
2018-02-12 15:23:25
Hash: ce1743977098432ca287ec39002d9e93fbaa3b9e7c665a6d5fe4bfa2b8f39367
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 486
2018-02-12 15:22:58
Hash: cee4157f442418736e59a7227bf596cfd9c7e3a3511f625aa5d1cba70d30d43c
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 485
2018-02-12 15:22:39
Hash: cec3a66030353724f1083ad553ace07f9f2167fb898a833b50ccc0767f8957bd
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 484
2018-02-12 15:22:32
Hash: ced79a3aecc993683f56c66b349b59bd7326f362e23f69043dc68c5732c0104c
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
• Vidde gav bort 1 semla.
• iller fick 1 semla.
Block: 483
2018-02-12 15:22:22
Hash: ce362617e67ea83cc7bb68b2d7356f3a724a403c3e9b58d963451481328739d0
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 482
2018-02-12 15:22:20
Hash: ce0be0e6bcf38fe441f7d807c9e13db737756e976f56e574b99096f334c245c1
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 481
2018-02-12 15:22:12
Hash: cedc2568ce36e857bea5b3cf4d70d719e8508bcf3270df9f809ff429db168497
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 480
2018-02-12 15:22:12
Hash: ce8d720fcae7bcd64d389c1c28bc7b413eea1a0e8a8860f223c662b24c7c5bab
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 479
2018-02-12 15:22:04
Hash: ce9835dfd51ea80138eb3343d97f16c7e3ac0b0464feb699bd59fcb2fda6a46c
Miner: Dainach Belöning: 1 semla
Block: 478
2018-02-12 15:21:33
Hash: ce074f88ec3da516db6d677e6db54d0eddcce96b605b84dae3e5df53641f9bdc
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 477
2018-02-12 15:21:23
Hash: ce4ff6be67c1b72919f8d569031e10f5ec1213dd8e1f3a00e5a649264279d3aa
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 476
2018-02-12 15:20:52
Hash: cee65755801ca4974a46f6c55d8716d04243f844c2c093a2ee362df3f6f03deb
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 475
2018-02-12 15:20:27
Hash: ce20a5f2f2e10462e76e1f8291e33b9f4a9d50aa2ca4b8e17409fc45d1c874c4
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 474
2018-02-12 15:20:18
Hash: ce410a9c0ce759e399ea93a736032f7168ee9d166f5b6ea93a6bf1101beb5826
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 473
2018-02-12 15:20:16
Hash: ceb716e75b47e307f1e506bb6c25249663df5872a253af23d55947f5b33ee5a3
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 472
2018-02-12 15:19:46
Hash: ceea5109e9256ea12c9027fcf9eda73c2dc783027ba7c6b02212b1122706c931
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 471
2018-02-12 15:19:30
Hash: ce3434e76561328fda62eb76c1733ca28c243b348726ac044a9d349b483eb1af
Miner: Lundberg Belöning: 1 semla
Block: 470
2018-02-12 15:18:11
Hash: cef96b349796642afa7eb63e848fe0252539bcd924b845c74d8a03c1ace4fa1f
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 469
2018-02-12 15:17:37
Hash: ce388ad41ea1d0254c9e2b32ffcf2c959d778064811b93434eefead27479c0f3
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 468
2018-02-12 15:17:11
Hash: ce52b232a97dc47af52cf59fc8903cbdc966fee0b19a74c2a57e54b68bd9809d
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 467
2018-02-12 15:17:09
Hash: ce3ce6de232349452e12bfb06171c79c14f1c6e2b2bcd401fd5e0149c484fc1a
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 466
2018-02-12 15:17:03
Hash: ce4e316c198b35fc948d68859b6dd00334337b3dec1060737cbf3e9bf99ea95d
Miner: Vidde Belöning: 1 semla
Block: 465
2018-02-12 15:16:08
Hash: ced590a11668c5bd91eef72f0ab7ef523489aad8ea4fc55a080bea7e25bb2fe8
Miner: Lundberg Belöning: 1 semla
Block: 464
2018-02-12 15:15:38
Hash: ce014866c9a503d1151b3cea3d74f65315a0bde23a22a1fd4523ebc7dea448a6
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 463
2018-02-12 15:15:12
Hash: cec73b734773fcfd727b0e8c0281fd70ebbe5b3254d37b6740bf0ab43ccf9daf
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 462
2018-02-12 15:14:22
Hash: ce3ad6524269c7ad032db6b447ea7cb499990bbf9a8975e7787e61dca0f7ff39
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 461
2018-02-12 15:14:13
Hash: ceebac69d5deefb1f63291ec4e307987a9522f1956f89fc262574239ffef4ff3
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 460
2018-02-12 15:14:04
Hash: ce4af9eaf7d983be83c5d2963d569d320966b1b2df8e92106eee677fed42ad35
Miner: iller Belöning: 1 semla