Kryptosemla - Ät en semla in the blockchain

Ȼe Blockchain

Varje mining-visptag testar en ny key för att få fram nästa blocks hash, som måste inledas med ce (= cemla). Vid succé skickas keyn till backend där den verifieras och det säkerställs att ingen annan vispare redan hunnit lösa samma block. Om det ej finns öppna transaktioner att hasha så skapas ett tomt block med enbart belöning.

Block: 359
2018-02-12 14:49:41
Hash: ce9bfa2910250d84204306d3578b12de8934340629d35e85c0b7ae6d3ca2c777
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 358
2018-02-12 14:49:26
Hash: ce887866899c9d7ac8d8fb60ca6c5ffc6dc0f9930ccf49c5449e8de140114cad
Miner: DanneBot Belöning: 1 semla
Block: 357
2018-02-12 14:49:09
Hash: cee808114ccd3abb3be4213728c283e1c2470fbf157ce896f9543aa0f6713554
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 356
2018-02-12 14:48:52
Hash: ce9c5fcd297ca21ce46557ae40e2e365c3f41e0ce285872fc16a3249d1b8d627
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
• semmel signade upp och fick 1 semla.
Block: 355
2018-02-12 14:48:35
Hash: cecc5d90b71a5915a92e3fd29b2a3dd85abd56314d604bd42c879c636ac2782c
Miner: Lundberg Belöning: 1 semla
• Vidde åt 1 semla.
Block: 354
2018-02-12 14:47:31
Hash: cedda47f6e71838cf95673c9ec1eef83bb7ded7bc29874a2e7a03f7e00c22910
Miner: DanneBot Belöning: 1 semla
Block: 353
2018-02-12 14:46:57
Hash: ce0551727c08da56e4aa8b21db9aaee65c939792f43c427111e7cc9b3bddea1d
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 352
2018-02-12 14:46:37
Hash: ce5ad644083671d90967dd7f62cdf531994b4d6b6cb5e33811eb4a36d803826b
Miner: Röbban Belöning: 1 semla
Block: 351
2018-02-12 14:46:33
Hash: cee47712056842b5b854812613f25fe0e1e60f70034dccb74ac051ded6a6abc0
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 350
2018-02-12 14:46:22
Hash: ce941d98c2e71d54ce49948c2f9196404afdfce3b277dc7cc49afe57a086f163
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 349
2018-02-12 14:46:08
Hash: ced813701dd83ddc55b5917eae93632ddec2dc53a0cd643e3ac169f2c00d5f86
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 348
2018-02-12 14:45:58
Hash: cede598e41db58c3cf43146b6063adf3f11cddac1938c21ac3d276929e4225c2
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 347
2018-02-12 14:45:57
Hash: ce3eb52eaa820909731d9a4b76f0d10c1921484c2bcad05f755edeeda7b4187f
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 346
2018-02-12 14:45:51
Hash: cec3fee379bdb2b1cf430f18c5cb6ec8a012f1a1ae99095fcf281c1398a11462
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 345
2018-02-12 14:45:40
Hash: ced21c80b266993dbf5a0e658ba666d8b315aebe99ed90ccdcfba9c01df9d6f5
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 344
2018-02-12 14:45:39
Hash: ce9bc3bd5c4d41333664035653ec63923f68ad5ed9c878b446148131cb9ee7d8
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 343
2018-02-12 14:45:39
Hash: ce98b672e9c532ae9816317f17357f76ab2739b14a4464c019a3d7b45234026d
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 342
2018-02-12 14:45:04
Hash: ce855be45aabb33183a4c91dec8933e0558481f881e5d756d6bfa445450d07a4
Miner: DanneBot Belöning: 1 semla
Block: 341
2018-02-12 14:44:49
Hash: ce8774efccd55cdce981c67b5086f73885047ff4b378528b2f112398dd62e42d
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 340
2018-02-12 14:44:45
Hash: cee0d81017abb0d89fe1fa00059cfe5944bac2b835d654e3bc85a9a0a903af83
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 339
2018-02-12 14:44:43
Hash: ce2b7cdea5e6527d0fdbc1cf45be39cf6b9abf0fd8e59081ee9773967b12ff69
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 338
2018-02-12 14:44:30
Hash: ce9e2bf6de5522cfdd1643bd25751c34f8f47ab6d1ef853c28a37bd2206a4d13
Miner: iller Belöning: 1 semla
• DanneBot signade upp och fick 1 semla.
Block: 337
2018-02-12 14:44:23
Hash: ceb87e0caee0ca5defd47d9ef6daeac58495a6d7c14f93d7fbd28f5c4bd343d6
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 336
2018-02-12 14:44:20
Hash: ce271dfee83cd63b2d266dcb44d87a9697d4ae02edde05e62beb3046e48e5815
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 335
2018-02-12 14:44:16
Hash: ceddac88dcaf54bff5bd1b7567a97f94616c79adbd9bb974c7e56e5c2b6a12b6
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 334
2018-02-12 14:44:15
Hash: cec6c525cfb2f1ea271acab469e0ca82ec85798c38c709c3361c0610c5c41bd6
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 333
2018-02-12 14:44:08
Hash: ceff81c1294bedc469ad73603d5e59cb2c464ba55095253d0d569214d7fcc66e
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 332
2018-02-12 14:43:55
Hash: cef8669888450a3db6ba5c02f56c19c56a645c9e90e411779527f46e0fc3b1e2
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 331
2018-02-12 14:43:44
Hash: ced33d56df488bc8874dad6ac863eb51b9c4ea548e5b952e4b6227679e57e8c9
Miner: Dainach Belöning: 1 semla
Block: 330
2018-02-12 14:43:34
Hash: ce1329308418ff25ab8cae12ad0079be46b9d33b456a1aad496e35e37d9e2d69
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 329
2018-02-12 14:43:14
Hash: ce6e60adc681a38a2c907e6d2d990752f7bd4d37e792b579290b5a6b866c9dfd
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 328
2018-02-12 14:43:09
Hash: ce16513f18bf368f924a661bd4dd7ff028fcd432b0a776a5e930033520390f96
Miner: iller Belöning: 1 semla
• Semlan åt 1 semla.
Block: 327
2018-02-12 14:43:02
Hash: cee500a5b190f09a5d1401f235beb9b1b00fbf0bd18b8135f0abf58f44984624
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 326
2018-02-12 14:42:59
Hash: ceddc8d19598d8d67be5dfec403e3777eb3b14077a190a7bc9a0c226dd94ab5b
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 325
2018-02-12 14:42:56
Hash: ce753e7a3c3e69cd987d7b1913e6574a6e102899931f48bb903e717791b8bbaa
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 324
2018-02-12 14:42:54
Hash: cecf12d2d31402f8965449ae0bb22e73fabab394aedbc284fea4dfd2f1f2adc3
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 323
2018-02-12 14:42:51
Hash: ce9b57b5c46e8851064fbd890a95ba18c8ee4c6a61d1e46fb105b796fa51e164
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 322
2018-02-12 14:42:42
Hash: ce44a3067c5ec0dbec9ba07266ad7b4643f051fe96b261767daad49e281e2190
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 321
2018-02-12 14:42:36
Hash: cec79138ab765b2d6cccfd140b08ba86b92965e7c1934590076d968fff0d781f
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 320
2018-02-12 14:42:33
Hash: cef613b4bfb9351542d2dc8f2edae41038859cfc7a5dab9b843b68efbae03358
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 319
2018-02-12 14:42:06
Hash: cee0a9d1fd567228e719337d9b2b0f488d7b30739c3686eb2fcb5884bcd31f9f
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 318
2018-02-12 14:41:54
Hash: ce90987a42a689cc7e2a54021c574e418b581195574a8912c6925a766e9205b8
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 317
2018-02-12 14:41:52
Hash: ce34fdc9a391899b4a5252ded726904a1d83edecd3e8143e45d2250ed165f6e0
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 316
2018-02-12 14:41:41
Hash: cec3d86dd4b12d84f4dcea22399bd29e635a6720de30a47f273c0b9d161cb75f
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 315
2018-02-12 14:41:31
Hash: ce09cb2fd03c1c789826d459b05744abb34aadad6919ffedf7af0df4b72fd20b
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 314
2018-02-12 14:41:23
Hash: ced5df194aa7625d694fb989e6b23acb7bcf814d313ff37c5476997622b71a6e
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 313
2018-02-12 14:41:20
Hash: cec92305e938439365a56a9abcca3bd8c317ffdd3f7fe13304e19253b5f8c85d
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 312
2018-02-12 14:41:09
Hash: ce22dbc86f5fe21b897c7b8981d0364f4c988150ac4f0024569f6e44e9a167e7
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 311
2018-02-12 14:41:00
Hash: ce7dc3fa245d6009153cd6286ac9b80642c53cc9be097c09a802aed3b410afc2
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 310
2018-02-12 14:40:55
Hash: ce7a7badd536385e142facaefcf8bd15a2e1740c9eed5784079ad80f9a0086e8
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 309
2018-02-12 14:40:49
Hash: ce1e38b032271014255b8add9331738914b348a58e8472d3416545bc5e9f3462
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 308
2018-02-12 14:40:48
Hash: cee5f63c184cc455a530b71fea21dd74fbe1ff3515c928f5ba1b17307bf655a2
Miner: OMEGALUL Belöning: 1 semla
Block: 307
2018-02-12 14:40:27
Hash: ce99dec6cc1ba041e0337756f0079fed71044c75f47576000f11f03e32bd7bd0
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 306
2018-02-12 14:40:17
Hash: ceccc9c42f9e9fa7e26cfd541477997412429e8fd360f6330eb62b2b161fce3a
Miner: iller Belöning: 1 semla
• OMEGALUL signade upp och fick 1 semla.
Block: 305
2018-02-12 14:40:11
Hash: ce928ed5f4209523e53ed79b26b2d76c009bc4f5fe3da4f89565f93dc3baccb5
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 304
2018-02-12 14:40:10
Hash: ce6bd1da624cb2b612563854e24fe09db293f8c0a0e1e3ad81de1b34fb3e59ca
Miner: Spurt Belöning: 1 semla
Block: 303
2018-02-12 14:40:02
Hash: ce7252ac2aafbacc4b91a7693a0b8848ab0fb357626ec915a9f7abc975d7de97
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 302
2018-02-12 14:40:00
Hash: cebad1a80622c417591ecef1987b2b197e6842381d19d5cec9294c72cf2f398e
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 301
2018-02-12 14:39:58
Hash: ce0135ba495b14fc283993e415189a2a0dc63b0fec9244c09fe91176b9ce30df
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 300
2018-02-12 14:39:31
Hash: ce4ff1a44688050733bf3f42d7054cce30850ed2aa515bae49bf41d0a5692d37
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 299
2018-02-12 14:39:30
Hash: cebca00549205d7917bcdb249ef857997ab4e7fb352a560c6aa240611b570fbc
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 298
2018-02-12 14:39:28
Hash: ce628a43414c661abc49f4614366ec9309253cee00d5ee5d6b008cd160891527
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 297
2018-02-12 14:39:27
Hash: ce6d4a3f486d6d087c22cb72d3c391ae45db36fcb2e8a7be929fc14ccbb770fb
Miner: Hoidi Belöning: 1 semla
Block: 296
2018-02-12 14:39:22
Hash: ce3e49bc46b05809a91fc4f54e509917cec71550eb80147eb5450706689f7d92
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 295
2018-02-12 14:39:19
Hash: ce5528e54f30872fb3e160fe997b7a78f67643d4be736bd3e2f6f2b1bde6f2d4
Miner: Lundberg Belöning: 1 semla
Block: 294
2018-02-12 14:39:05
Hash: cebcf5e22f5af99535e5950cd700fdcd1681a3dacd68125b4ee8aa603a812d85
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 293
2018-02-12 14:38:54
Hash: ce22b426d4f13a21132db652e5c9c063d69e7eeb30270f2237b308ab94f4662f
Miner: Hoidi Belöning: 1 semla
• Hoidi signade upp och fick 1 semla.
Block: 292
2018-02-12 14:38:15
Hash: cec97312600a349d1d022dbc8abf76dd4531a9a7dba34959a2e43d82d7434726
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 291
2018-02-12 14:38:12
Hash: cebf0d0f4ca34cd3490e0863539f1f0aa60f6bcd3a1d3fafbe81fe2da1f9bffa
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 290
2018-02-12 14:37:55
Hash: ce38af9b5484ccdc50333d780835cbbbab741f511e4e49fc59ad8161e8fd6e33
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 289
2018-02-12 14:37:30
Hash: ce6381ad24a0ef4c32336da8b08efd937cb5e117da419a268045ab5652a89315
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 288
2018-02-12 14:37:28
Hash: ce51fff1bdf8c2828403f69e99a0643da196f62ed6ac5d4006b25b100f760be1
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 287
2018-02-12 14:37:24
Hash: ce139936769fb2cecf9f67053678a6070c1949542b4c8aae3a6d54532eae6904
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 286
2018-02-12 14:37:14
Hash: ce4648325edc7772bfc56260ec0c42a7e7d431d50f3280fa0e19e7630441154c
Miner: Mandelmassa Belöning: 1 semla
Block: 285
2018-02-12 14:36:53
Hash: ceeacb67bb00aa765b6ee20b831d9115488af903fdb69089ca49432f0b139182
Miner: Semlan Belöning: 1 semla
Block: 284
2018-02-12 14:36:32
Hash: ce92ab83396ff4b937c1a1b359795a08918c810e8807333955744f982b727943
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 283
2018-02-12 14:36:31
Hash: cedf4036aa18547cf14de03268e2afa4b95e07018c2e0d84c5be0e0c7e54b9bc
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 282
2018-02-12 14:36:22
Hash: cec00f237be2520fd022b9088b03d1a9e50fe6085d4645cd3a4204eea0c22dce
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 281
2018-02-12 14:36:12
Hash: ce73df6e8a9aa5a643b0239897cf3a4032c8f153c7ea1d23156081278b240cf3
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 280
2018-02-12 14:36:08
Hash: cecfcbabbec8452bd42194fd9146af52d3e7dcf1c7246979be94abe60243927e
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 279
2018-02-12 14:36:01
Hash: ce85280f8f0910f7263946042fbbaa5494da7c073c6d73ef369b55c89999663b
Miner: iller Belöning: 1 semla
• Spurt signade upp och fick 1 semla.
• Mandelmassa signade upp och fick 1 semla.
Block: 278
2018-02-12 14:35:31
Hash: ce4c9f75b5db10d9ff29a3626d2105ad6979c86ddd7b44d2106b9a95f8651f47
Miner: Semlan Belöning: 1 semla
Block: 277
2018-02-12 14:35:18
Hash: ce040f4d24a5f31d174871589b5f80cf6e8ddc4cb024023d34f760c812e37a3d
Miner: Dainach Belöning: 1 semla
Block: 276
2018-02-12 14:34:28
Hash: cedf4a885723d40b9c757c65dcdd8de2b2dca9b1c6bfdeaffec643aafecf0d6b
Miner: Dainach Belöning: 1 semla
Block: 275
2018-02-12 14:34:23
Hash: cebcfec6ad03e7b0597fd68c20488f36392f4079badb2457cd9afebc52bf6c82
Miner: Vidde Belöning: 1 semla
Block: 274
2018-02-12 14:34:20
Hash: cec0adc39e3d197c0eb6c6de3beb2263ae7fc0a986a9c8f4c5562d537ca66575
Miner: Semlan Belöning: 1 semla
Block: 273
2018-02-12 14:33:54
Hash: ce7731bfacc1bd288b2b7c5c76d3688a636d8822b4bf665a5af1af2e6dc932b3
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 272
2018-02-12 14:32:03
Hash: ce79db4cec0fdbe2ae40f8d0bf2cc18139349fa4cee4d0b3d2999c70ccaf7bb6
Miner: iller Belöning: 1 semla
Block: 271
2018-02-12 14:31:49
Hash: ce993592e1332914d88cb120ae149582d61b1b187e6ac69d44739542af54a730
Miner: Semlan Belöning: 1 semla
• Vidde signade upp och fick 1 semla.
• portals gav bort 1 semla.
• eskapism fick 1 semla.
Block: 270
2018-02-12 14:29:50
Hash: ce2e61a4c287ee3033528b6db40018708cd52ac35318abd3f361d3961c5b265b
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
Block: 269
2018-02-12 14:29:37
Hash: ce68fcf9974cbe475554178853b6f6f08bb58429afb2abe80e3cb9172a0b4621
Miner: Kaffe Belöning: 1 semla
• iller signade upp och fick 1 semla.
• portals signade upp och fick 1 semla.
• spöket signade upp och fick 1 semla.
• Kaffe signade upp och fick 1 semla.
• Semlan signade upp och fick 1 semla.
Block: 268
2018-02-12 14:26:16
Hash: ce570ed93a8faaaaedbc8fcd2fe69d8eabadba4ec2943085f66033d094dd3b5d
Miner: Dainach Belöning: 1 semla
• Dr. Blau signade upp och fick 1 semla.
Block: 267
2018-02-12 14:23:32
Hash: cee11a664cce500b0c7517ba8b1b2f7c5084cc0a028bbe8f8622c7ccbe094cb7
Miner: Dainach Belöning: 1 semla
Block: 266
2018-02-12 14:22:47
Hash: ced97c922252d437f1dce86f30edf7ddc3ed2c5ae2824701be11851d66959d75
Miner: Dainach Belöning: 1 semla
Block: 265
2018-02-12 14:21:54
Hash: ce41045e75c6c61ae7ccc9c201f5892aa40fddce3bbac92c9c54747a79448ac2
Miner: Dainach Belöning: 1 semla
Block: 264
2018-02-12 14:20:31
Hash: ce7dfe1db964069877f7c15474493351d8d7aa6020f256a977b7a3f5fe77b0c4
Miner: Dainach Belöning: 1 semla
Block: 263
2018-02-12 14:16:38
Hash: ceaaeba0b6eec6898e7fce21a4b05adc72c776c8e3c88a02ba8583f4454854a9
Miner: y0mpa Belöning: 1 semla
Block: 262
2018-02-12 14:14:46
Hash: ce316b6b507a25d96e2466a44b6d21363936b8655a55d328f75a89029c6db592
Miner: Dainach Belöning: 1 semla
• maggan signade upp och fick 1 semla.
Block: 261
2018-02-12 14:12:55
Hash: ce57a46fadde8e6a99d0716034de7236a77487c661e71ed39daf32d2ec8b8cb1
Miner: y0mpa Belöning: 1 semla
• Lundberg gav bort 1 semla.
• Dainach fick 1 semla.
• Dainach gav bort 1 semla.
• Lundberg fick 1 semla.
Block: 260
2018-02-12 14:09:29
Hash: ceb850568a7dadd5c72472a03b20c2257d7d640f59d45e45b93d51feb837e025
Miner: Lundberg Belöning: 1 semla